18 stycznia, 2022

18 stycznia 2022

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2022 r.

Komunikat dotyczący tytułu honorowego profesora oświaty   Termin składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty upływa z dniem 28 lutego 2022 r. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, należy przesłać: w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Kuratorium, w wersji elektronicznej na adres: […]