13 stycznia, 2022

13 stycznia 2022

IX Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika – Metropolity Lubelskiego, o. […]

13 stycznia 2022

Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku Zespołu serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”, Białystok 2022. Prace konkursowe powinny koncentrować się wokół hasła „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”, rozumianego w aspekcie historycznego, aktualnego i przyszłego […]

13 stycznia 2022

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022     Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, […]