5 stycznia, 2022

5 stycznia 2022

Aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” od 2022 r.

Informujemy, że w Ministerstwie Edukacji i Nauki opracowane zostały nowe wzory dokumentacji, dotyczącej realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, do stosowania od 2022 r. Zaktualizowana dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-dokumentacji-modulu-3-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2022-r Wzory dokumentów należy zastosować do sprawozdania z realizacji programu w 2021 r. (w sprawozdaniu szkoły do organu, organu do wojewody, […]

5 stycznia 2022

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny: „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym: „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”. Hasłem tegorocznej […]