2021

24 września 2021

Nauczyciel dla ucznia – zmiany statusu zawodowego nauczyciela.

21 września br. w gmachu MEiN odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i samorządów z udziałem członków kierownictwa MEiN. Podczas spotkania zostały przedstawione zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli dotyczące takich obszarów jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena […]

24 września 2021

V Konkurs Recytatorski imienia Poetów Polskich.

Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Norwid wobec młodości” i Koło Naukowe Klub Humanistów przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w  V Konkursie Recytatorskim imienia Poetów Polskich pod hasłem Norwid wobec młodości w 200. rocznicę urodzin Poety. Termin składania zgłoszeń upłynie 14 października br., a konkurs odbędzie się 23 października br. […]

24 września 2021

Zarządzenie nr 64/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2021 roku w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2021 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025”

ZARZĄDZENIE NR 64/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2021 roku w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2021 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze […]

24 września 2021

Projekt CyberMocn@Szkoła

Ruszyły zapisy do projektu CyberMocn@Szkoła, skierowanego do pedagogów i nauczycieli. To bezpłatny program, prowadzony online. Uczestnicy w ramach zajęć poznają  m.in. narzędzia usprawniające pracę w warunkach nauki zdalnej i hybrydowej (mogące być także pomocą w lekcjach stacjonarnych), a także dowiedzą się, jak ustrzec siebie i uczniów przed niebezpieczeństwami czyhającymi w Internecie. Tegoroczna edycja przeznaczona jest […]

24 września 2021

Konkurs dla szkół i podmiotów prowadzących działalność edukacyjną – wy:myśl kwalifikację

Konkurs dla szkół i podmiotów prowadzących działalność edukacyjną – wy:myśl kwalifikację Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w atrakcyjnym konkursie dla szkół lub podmiotów prowadzących działalność edukacyjną. Może to być placówka oświatowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek wychowawczy dla młodzieży, biblioteka, albo firmy oferujące kursy i zajęcia sportowe, językowe, czy też artystyczne. Do wygrania nagrody o […]

24 września 2021

Konkurs Ministra Edukacji i Nauki w 200.rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie poświęconym Cyprianowi Kamilowi Norwidowi pod nazwą „Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”. Uczestnicy konkursu przygotowują projekt edukacyjny z elementami pracy badawczej, przedstawiający wybrane aspekty życia lub twórczości Cypriana Kamila Norwida – wybitnego polskiego twórcy. […]

23 września 2021

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXI Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności. W roku szkolnym 2021/2022 Olimpiada obejmuje etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski. I etap szkolny – do 22 października 2021 r. II etap okręgowy – 26 listopada 2021 r. III etap ogólnopolski – 31.03.2022 -1.04.2022r. Olimpiada organizowana jest dla […]

23 września 2021

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – w roku szkolnym 2021/2022.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zaprasza do wzięcia udziału w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2021/2022 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. XXXV edycja Olimpiady została objęta honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Olimpiada skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz liceów […]

23 września 2021

Konkurs na projekt gier planszowych pt. INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie gry planszowej. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację polskich twórców techniki, ich prac naukowych i racjonalizatorskich oraz  ich wkładu w budowę niepodległej, demokratycznej Polski, a także zachęcenie uczniów do zapoznania się z historycznym dorobkiem polskich naukowców i inżynierów. Uczniowie będą opracowywać projekty gry planszowej, poświęcone […]

23 września 2021

Ogólnopolski program edukacyjny „Solve for Tomorrow”

20 września 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do pilotażowej edycji nowego ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for Tomorrow. Jej organizatorem jest firma Samsung, która do udziału zaprasza: zespoły składające się̨ z uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielem zespoły studenckie (I i II rok). Solve for Tomorrow został stworzony w celu zwiększenia zainteresowania i biegłości w nauczaniu […]

23 września 2021

Zarządzenie nr 61/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR    61 /2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  22  września 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) zarządza się co […]

22 września 2021

Zarządzenie Nr 63/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, stawek ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży oraz zasad zaopatrywania pracowników w środki higieny osobistej

ZARZĄDZENIE NR 63 /2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 września 2021 roku  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, stawek ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży oraz zasad zaopatrywania pracowników w środki higieny osobistej     Na podstawie art. 233, art. 2378 § 1 oraz art. 2379 § 3 ustawy z […]

22 września 2021

ZUS zaprasza do udziału w projekcie i olimpiadzie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie ,,Lekcje z ZUS”. Projekt ,,Lekcje z ZUS” składa się z 4 lekcji. Zapewniamy materiały dydaktyczne i wsparcie merytoryczne.  Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2021/2022 Adresatami Olimpiady są uczniowie czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II […]

22 września 2021

VI obchody Dnia Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz szósty inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Otwarte krajobrazy”. Ideą Dnia Krajobrazu w 2021 roku jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz […]

20 września 2021

Zaproszenie do udziału w Programie FLEX

W imieniu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz American Councils for International Education zapraszamy uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum/technikum (systemu 4-letniego) do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2022/2023. Program skierowany jest do młodzieży zainteresowanej możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. W Programie FLEX może wziąć udział uczeń, który: ma polskie obywatelstwo, […]