16 listopada, 2021

16 listopada 2021

Informacja o składaniu wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej w 2022 roku

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 21 stycznia 2022 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2022 r.             Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 […]

16 listopada 2021

Organy prowadzące realizujące moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r.

Organy prowadzące realizujące moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. Szanowni Państwo, zgodnie z zgodnie z § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 umowy zawartej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2022 […]