22 września, 2021

22 września 2021

Zarządzenie Nr 63/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, stawek ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży oraz zasad zaopatrywania pracowników w środki higieny osobistej

ZARZĄDZENIE NR 63 /2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 września 2021 roku  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, stawek ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży oraz zasad zaopatrywania pracowników w środki higieny osobistej     Na podstawie art. 233, art. 2378 § 1 oraz art. 2379 § 3 ustawy z […]

22 września 2021

ZUS zaprasza do udziału w projekcie i olimpiadzie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie ,,Lekcje z ZUS”. Projekt ,,Lekcje z ZUS” składa się z 4 lekcji. Zapewniamy materiały dydaktyczne i wsparcie merytoryczne.  Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2021/2022 Adresatami Olimpiady są uczniowie czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II […]

22 września 2021

VI obchody Dnia Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz szósty inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Otwarte krajobrazy”. Ideą Dnia Krajobrazu w 2021 roku jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz […]