14 września, 2021

14 września 2021

Komunikat z przebiegu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „XXXII Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020”.

Organizatorami konkursu byli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent  Miasta Suwałk, Podlaski Kurator Oświaty oraz Prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej. Patronatem honorowym Konkurs został objęty przez Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Celami konkursu było: Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu. Upowszechnianie wiedzy historycznej o dokonaniach olimpijczyków. Rozbudzanie zainteresowań kibicowskich. Wskazywanie młodzieży wzorców osobowych i wartościowych zachowań. Kształtowanie […]

14 września 2021

Ogólnopolskie konkursy realizowane na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ogólnopolskie konkursy realizowane na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do udziału w konkursach: Nukleo – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej Cel konkursu: upowszechnianie wiedzy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej oraz promieniotwórczości. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Z Energią dla Klimatu – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie […]

14 września 2021

Zarządzenie nr 60/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

Zarządzenie nr 60/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego   Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 oraz z 2021 r. poz. […]

14 września 2021

Rozpoczyna się realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

10 września br. na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został zamieszczony komunikat dotyczący przyjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2026 13 września br. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego […]

14 września 2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

13 września 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” (Dz. U. poz. 1675).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia