31 sierpnia, 2021

31 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 55/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr  55 /2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia   31  sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022        Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 20 ust. 1-3 […]

31 sierpnia 2021

Ogólnopolski konkurs historyczny „Katyń 2021”

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs historyczny „Katyń 2021”. Konkurs podejmuje problematykę katyńską i jest skierowany do młodzieży w wieku 13-18 lat zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy konkursowej w jednej z następujących kategorii tematycznych: Kultywowanie pamięci o wybranym Bohaterze Katyńskim w formie […]

31 sierpnia 2021

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”- IV nabór wniosków do projektu

IV  (OSTATNI) nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” We wrześniu 2021 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpocznie ostatni  już  planowany w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór formularzy zgłoszeniowych. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w  systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. […]