25 sierpnia, 2021

25 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – tekst ujednolicony – stan prawny na 20 sierpnia 2021 r.

Załączniki rozporzdzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Data: 2021-08-26, rozmiar: 208 KB

25 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – tekst ujednolicony – stan prawny na 20 sierpnia 2021 r.

Załączniki ROZPORZĄDZENIE w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty Data: 2021-08-25, rozmiar: 616 KB

25 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1548).  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.