24 sierpnia, 2021

24 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

20 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla […]

24 sierpnia 2021

Projekt edukacyjny ,,Szkoła przyjazna wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku od nowego roku szkolnego kontynuuje realizację programu edukacyjnego „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa mazowieckiego, zlokalizowanych na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Głównym celem Programu jest systematyczna organizacja […]

24 sierpnia 2021

KONKURS FOTOGRAFICZNY „HISTORIE KRZYŻEM PISANE”

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku organizuje konkurs fotograficzny ,,Historie krzyżem pisane”.  Tematem zdjęć konkursowych powinny być stare krzyże znajdujące się na obszarze Puszczy Knyszyńskiej oraz w jej otulinie w rozumieniu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Konkurs fotograficzny skierowany jest do uczniów klas IV-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane pod kątem oryginalności, estetyki, […]

24 sierpnia 2021

KONKURS PLASTYCZNY „ŁOWIECTWO MŁODYM WZROKIEM”

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku organizuje konkurs plastyczny ,,Łowiectwo młodym wzrokiem” skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z placówek oświatowych gmin leżących w obszarze Puszczy Knyszyńskiej wraz z jej otuliną. Tematem prac plastycznych jest to, jak dzieci i młodzież szkolna postrzegają współczesne łowiectwo, czym się zajmują myśliwi, jaką rolę odgrywa łowiectwo w gospodarowaniu zasobami […]

24 sierpnia 2021

Domy wczasów dziecięcych i ich oferta edukacyjna

Domy wczasów dziecięcych są placówkami, których działalność wzbogaca ofertę edukacyjną kierowaną do dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Pobyt w domu wczasów dziecięcych wraz z rówieśnikami, obok oczywiście innych wdrażanych działań w formie programów, może wpłynąć na poprawę kondycji dzieci i młodzieży po okresie długotrwałej izolacji w czasie pandemii. Tego typu placówki są zorganizowane w […]