8 lipca, 2021

8 lipca 2021

Zaproszenie na naradę dyrektorów związaną z inauguracją roku szkolnego 2021/2022.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie podlaskim   Zapraszam Państwa do udziału w wideokonferencji poświęconej podsumowaniu roku szkolnego 2020/2021 oraz zadaniom do realizacji w roku szkolnym 2021/2022, która odbędzie się 26 sierpnia 2021 r., godz. 10.00. Program wideokonferencji: Wystąpienie Podlaskiego Kuratora Oświaty. Wnioski z nadzoru pedagogicznego realizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w […]

8 lipca 2021

XVII Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 XVII Olimpiadę Matematyczną Juniorów (OMJ) współfinansowaną ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest  popularyzowanie wiedzy matematycznej oraz rozwijanie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowań naukami ścisłymi. Olimpiada Matematyczna Juniorów jest skierowana do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Terminarz XVI Olimpiady Matematycznej dla […]