11 czerwca, 2021

11 czerwca 2021

Ankieta Europejskiego Biura UNEP

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół z województwa podlaskiego Europejskie Biuro UNEP przygotowało ankietę dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, skierowaną w szczególności do osób z Europy i Azji Środkowej. Celem ankiety jest poznanie wiedzy młodych ludzi na temat różnorodności biologicznej, a także oczekiwań dotyczących odbudowy ekosystemów w ich kraju i regionie. Pozwoli to na dostosowanie sposobu […]

11 czerwca 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2021 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

lp. organizator rodzaj zadania liczba uzyskanych punktów przyznana kwota zł 1. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej 10-dniowe kolonie dla 75 uczniów szkół podstawowych „W Polsce pięknych krain wiele, więc do Pisza przyjaciele!” – obóz wypoczynkowo-terapeutyczny 25 90 000,00 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. Kościuszki 82 lok. 13 16-400 Suwałki 10-dniowe […]

11 czerwca 2021

Konkurs „Ludzie Kresów: opowieści nieznane”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Muzeum Narodowe w Lublinie prowadzi od ubiegłego roku akcję ,,Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”, której celem jest zachowanie pamięci o Kresach. Wydarzenie to swoim patronatem objął Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W ramach akcji Muzeum zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie pt. ,,Ludzie […]