2 czerwca, 2021

2 czerwca 2021

Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych nagrodzeni.

Troje laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali największą liczbę tytułów laureata odebrało dziś pamiątkowe grawertony, listy gratulacyjne i nagrody. „Gratuluję Wam osobistego sukcesu, tym bardziej, że ten rok nie był łatwy, bo nauka zdalna wymagała wiele wysiłku” zwróciła się do uczniów Beata Pietruszka Podlaski […]

2 czerwca 2021

Uroczystość nadania sztandaru Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

Nadanie imienia i sztandaru Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku W dniu 31 maja 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru. Na patrona wybrano polskiego laureata Literackiej Nagrody Nobla – Henryka Sienkiewicza. W uroczystości Podlaskiego Kuratora Oświaty reprezentowali: Barbara Buraczewska – Wicekurator, […]

2 czerwca 2021

Spotkanie z organizatorami wypoczynku

Spotkanie dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. Podlaski Kurator Oświaty zaprasza organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na spotkanie on-line, które odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele służb realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy […]

2 czerwca 2021

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica, podmioty uczestniczące w Programie objęte wsparciem finansowym w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania. W załączeniu […]

2 czerwca 2021

Zasady publikacji przykładów dobrej praktyki

Podstawa prawna Art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Białymstoku upowszechnia, za pośrednictwem strony internetowej, przykłady „Dobrych Praktyk” realizowanych w podlaskich szkołach i placówkach. Celem publikacji przykładów „Dobrej Praktyki” jest: wspomaganie szkół i placówek oświatowych […]