24 maja, 2021

24 maja 2021

Apel Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczący zagrożenia handlu ludźmi

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi. Narażona na to przestępstwo może być młodzież szkół ponadpodstawowych wyjeżdzająca za granicę z zamiarem dłuższego pobytu, zaś w przypadku osób […]

24 maja 2021

Informacja dotycząca wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego […]

24 maja 2021

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19. Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie możliwa w reżimie sanitarnym […]