14 stycznia, 2021

14 stycznia 2021

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa podlaskiego W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących […]

14 stycznia 2021

Loguj się z głową, czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu

    Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa podlaskiego       „Loguj się z głową” to program profilaktyki uniwersalnej, który powstał z inspiracji i współpracy  Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności u dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z internetu […]